תיקון לתמ"א 35 - יחידות דיור במגזר הכפרי

תמונת המאמר

המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות רו"ח אביגדור יצחקי אישרה את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח הנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).

התיקון, כפי שהומלץ ע"י ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) קובע כי במושבים תתאפשר בנייתה של יחידת דיור שלישית ב- 2.5 דונם שבראש הנחלה, מבלי שתחייב הכנת תכנית כוללת ליישוב, ומבלי שתיספר במניין יחידות הדיור ביישוב.

באזורי הביקוש, בכללם מחוז מרכז, חיפה וירושלים, תותר תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות במושב, כאשר זו תגרע ממניין יחידות הדיור הקבוע ליישוב. כמו כן, במסגרת העדכון הוצע לערוך תיקונים פרטניים לגביי חלק מהקיבוצים.משמעות ההחלטה על הוספת יחידת דיור שלישית בנחלה שבמושב הינה הגדלת מספר יחידות הדיור והגדלת צפיפות המגורים ביישוב, ללא הרחבה של תחום הבינוי וללא פגיעה בשטחים הפתוחים והחקלאיים שבו.

תיקון התמ"א מהווה איזון בין הצורך בתוספת יחידות דיור, ייעול השימוש בקרקע והגדלת הצפיפות ביישובים, ובין הרצון לשמור על אופי היישוב הכפרי במדינת ישראל.

מאמרים נוספים

צור קשר

נשפיע, נשפיע עסקים ונשפיע עיר העתיד - השאירו פרטים או טלפנו: 050-6571000


אתרי חדשות שבהם הציבור משפיע!